วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

ชื่อ นางสาวเนตรดาว  นามสกุล  ศรีพรรมมา    ชื่อเล่น  ตูน
รหัสนักศึกษา  544188128 
ค.บ.2  เอกการประถมศึกษา  หมู่ 3
วัน/เดือน/ปี เกิด   11 มีนาคม 2535  อายุ 20 ปี
ที่อยู่ปัจจุบัน  19/3 ม.4  ต.ด่านทับตะโก  อ.จอมบึง  จ.ราชบุรี  70150
งานอดิเรก ประดิษฐ์ของเหลือใช้
คติประจำใจ  เรียนเพื่อรู้  ดูเพื่อจำ  ทำเพื่อเป็น